เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2565

เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรอบวิจัย :
1. วิศวกรรมโยธาราง (Railway Civil Engineering)
2. ชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุงระบบราง (Railway System Parts and Maintenance)
3. ระบบไฟฟ้าระบบราง และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ (Railway Electrical System and Railway Signal Systems)
4. ระบบโลจิสติกส์ทางราง(Railway Logistics System)

งบประมาณโครงการละ 300,000-500,000 บาท

โดยหน่วยงานที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว โปรดส่งข้อเสนอทุนวิจัยเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งผลการสนับสนุนทุนต่อไป โดยทาง สวนพ. ได้แนบเอกสารมาดังนี้
1. ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2564
2. แบบฟอร์มแนวคิดข้อเสนอโครงการวิจัยฯ

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1OtI-LAp2wPtXcnpL7A_B4zxQFQH-OFWZ

การรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470-9687 Email : wannisa.mai@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

 

ส่งข้อเสนอทุนวิจัยเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th)

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.