ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายภายใต้โครงการ PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายภายใต้โครงการ PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่องการแพทย์ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT “Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem”
เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในวันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom

1. หัวข้อ: การใช้โครงร่างทดแทนกระดูกโพลีเมอร์-เซรามิคร่วมกับแผ่นกั้นโพลีเมอร์แบบใหม่ที่ผลิตด้วยการพิมพ์สามมิติ
สำหรับรักษารอยวิการของกระดูกขากรรไกรด้วยวิธีคืนสภาพกระดูก
(Combination of novel three-dimensional printed polymer-ceramic bone
substitute scaffolds and polymeric mesh-sheets for treatment of alveolar
bone defects using guided bone regeneration technique)
โดย รศ.ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ (มอ.)

2. หัวข้อ: การประยุกต์ใช้งานแก้วชีวภาพในกระบวนการพัฒนากระดูกและฟัน
(Bioactive glasses in bone and dental applications)
โดย ดร.ปาริชาต นฤพนธ์จิรกุล (มจธ.)

สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ shorturl.at/mH015
ภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0-2470-8086

คุณเจนจิรา สมชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0-7428-6945

 PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.