ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

โดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ”

ด่วน!.. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
link ลงทะเบียน 

ระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2564

ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณเอกนฤณ อธิยวงศ์วิวัฒน์
โทร. 081-565-5733 หรือ 02-470-9618
หรืออีเมล eknarin.ari@kmutt.ac.th

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ”

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.