การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:27 May 2021
  • Post category:News

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021)

ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564
อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626 โทรสาร 0-2942-7621
E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/138z5uXMQdTp3POP_2Weu0bM9hkXxtEcv/view?fbclid=IwAR2Ea8khUKiECEPNIS8Wglcn5DT4AHxFUVVLAy-9_v12ChAAEIjgBtl1Ssc

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.