ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายภายใต้โครงการ PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem หัวข้อเรื่องยางพาราและวัสดุ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายภายใต้โครงการ PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem หัวข้อเรื่องยางพาราและวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่องยางพาราและวัสดุ
ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT “Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem”
เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom

1. หัวข้อ: Elastomer based Natural Rubber for Multidisciplinary Applications: Mining, Printing, Fashion, and Household Uses
โดย ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ (มอ.)

2. หัวข้อ: Nanostructured Metal Oxides for Multidisciplinary Applications: Energy, Environmental, Biorefinery, and Household Uses
โดย รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ (มจธ.)

สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ https://bit.ly/3fEPzyT
ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณเจนจิรา สมชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0-7428-6945
คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0-2470-8086

PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.