เชิญร่วมฟังบรรยายกรอบวิจัยการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง “COVID VACCINES ใครเลือกใคร” และ “ทางเลือกใหม่ของประเทศในการผลิต Vaccines & Biopharmaceuticals ในอนาคต”

เชิญร่วมฟังบรรยายกรอบวิจัยการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง “COVID VACCINES ใครเลือกใคร” และ “ทางเลือกใหม่ของประเทศในการผลิต Vaccines & Biopharmaceuticals ในอนาคต”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่องการแพทย์
ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT “Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem”
เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom

1. หัวข้อ: COVID VACCINES ใครเลือกใคร โดย ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ (มอ.)
2. หัวข้อ: ทางเลือกใหม่ของประเทศในการผลิต Vaccines & Biopharmaceuticals ในอนาคต โดย ดร.กันทรากร มาเจริญ (มจธ.)

สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ https://bit.ly/3tbwp8A
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณเจนจิรา สมชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0-7428-6945

คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0-2470-8086

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.