ประกาศแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:16 April 2021
  • Post category:News

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรในช่วง  work from home ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564  (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

* รับ-ส่งเอกสาร
: เปิดให้บริการปกติ จ.-ศ. 8:30-16:30 น. ณ สำนักงานชั้น 7 อาคารสนอ.
: หน่วยงานภายในมจธ.ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ informa หรือส่งที่กล่องรับเอกสารหน้าสำนักงาน

* โทรศัพท์
: ท่านสามารถติดต่อเราผ่านหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานในช่วง WFH เนื่องด้วยเราตั้งค่าการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคลากรทุกคู่สาย

* อีเมล์ เว๊บไซต์ เฟสบุ๊ค
: ท่านสามารถติดต่อและติดตามข่าวสารของทางออนไลน์ของสำนักงาน
https://ripo.kmutt.ac.th
https://facebook.com/RIPOKMUTT

แจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

แจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.