ขอเชิญร่วมฟังบรรยายภายใต้เรื่องยางพาราและวัสดุ ในหัวข้อ นวัตกรรมยางเพื่ออนาคต และ นวัตกรรมยางพาราไร้ขอบเขต

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายภายใต้เรื่องยางพาราและวัสดุ ในหัวข้อ นวัตกรรมยางเพื่ออนาคต และ นวัตกรรมยางพาราไร้ขอบเขต

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายภายใต้เรื่องยางพาราและวัสดุ ในหัวข้อ นวัตกรรมยางเพื่ออนาคต และ นวัตกรรมยางพาราไร้ขอบเขต

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่องยางพาราและวัสดุ ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT “Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem” เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชนในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

1. หัวข้อ: นวัตกรรมยางเพื่ออนาคต โดย ผศ. ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (มอ.)
2. หัวข้อ: นวัตกรรมยางพาราไร้ขอบเขต โดย ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี (มจธ.)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน https://bit.ly/31ZBBAU ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์ ( 0-2470-8086) หรือ คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์ (0-2470-9651) “

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.