การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต  ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 ( รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ )
ประกาศผล วันที่ 16 มิถุนายน 2564

รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 ( รับเฉพาะนักศึกษาไทย )
ประกาศผล วันที่ 11 สิงหาคม 2564

**ประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ดาวโหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/15g9-EWNisEtB7L2Rhudfq3x_RYIqjL-G?usp=sharing

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาและแจ้งความประสงค์ขอรับทุนฯ ผ่านทางระบบการรับสมัครของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาให้แล้วเสร็จ และส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนมาที่ Email : monrudee.suk@mail.kmutt.ac.th

** โปรดส่งใบสมัครมาทาง Email เท่านั้น และหากไม่ได้รับ Email ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ โปรดติดต่อเพื่อยืนยันการส่งใบสมัคร หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2470-9627

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.