ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง IP กับธุรกิจออกแบบ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง IP กับธุรกิจออกแบบ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดการบรรยายเรื่อง “ IP กับธุรกิจออกแบบ ” วิทยากรโดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่ (Qualy) บริษัท นิว อาไรวา จำกัด (New Arriva Co., Ltd.)

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอย่างผลงานของคนไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_AhTCE8OFZWiOGGRaI5zEvovjWhsD70pBAKgP49oNLJxwA/viewform

เข้าร่วมฟังบรรยายใน ณ ห้องประชุม รับจำนวน 20 คน

ส่วนรับฟังออนไลน์ผ่าน MS Teams (ไม่จำกัดจำนวน)

ปิดรับรายชื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อจัดทำรายชื่อต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุพิน ทองอินทร์ โทร. 02-470-9663

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.