เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2564

เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในกรอบวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวช (biomedical engineering) และชีววัสดุ (biomaterials) งบประมาณโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท โดยหน่วยงานที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว โปรดส่งข้อเสนอทุนวิจัยเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งผลการสนับสนุนทุนต่อไป

ตารางรอบการรับสมัคร และพิจารณาข้อเสนอโครงการ

รับสมัคร บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2564
พิจารณา-ประกาศผล ช่วงเดือนมีนาคม 2564
เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน 2564
รายงานความก้าวหน้า ช่วงเดือนตุลาคม 2564
สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2565

 

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ye4ejDsWdQlaCGKQ6_3VkGFxw9QXF8WF

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470-9687 Email : wannisa.mai@mail.kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.