ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ Navigation Error Analysis Techniques 

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ Navigation Error Analysis Techniques 

Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ในหัวข้อ Navigation Error Analysis Techniques จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 4 February 2021 โดยมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้

Basics of Inertial Navigation, Inertial Navigation Error Sources, Methods of Navigation Error Analysis, Navigation Error Analysis App Design และ Overview and Features of Navigation Error Analysis Tool (NEAT) โดยผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรวมต้องมีพื้นฐานทางด้าน Vector Calculus, Differential Equations, Linear Algebra and Basic Knowledge of MATLAB®

ผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ขอให้กรอกแบบฟอร์ม Annex “B” PARTICIPANT INFORMATION (ไทยและอังกฤษ) และจัดส่งมาที่อีเมล research.followup@mail.kmutt.ac.th ภายในวันที่ 24 มกราคม 2564 เพื่อสวนพ จะได้แจ้ง สดช. ต่อไป

เอกสารประกอบ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/NV-APSCO-2021-E_T-003g.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.