ประกาศแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:7 January 2021
  • Post category:News

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ในช่วง work from home

ช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.