รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษา 2/2563 รอบเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษา 2/2563 รอบเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ภาคการศึกษา 2/2563 รอบเพิ่มเติม
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2564)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 ธันวาคม – วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-kmutt—nstda-doctoral-2-2020-additional-round/preview

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, 02-470-8426

The Scholarship for the Development of High Quality Research Graduates in Science and Technology Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship (KMUTT – NSTDA) Academic Year 2/2020 Additional Round (Beginning January 2021)

King Mongkut’s University of Technology Thonburi in cooperation with National Science and Technology Development Agency establish “The Scholarship for the Development of High Quality Research Graduates in Science and Technology Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship (KMUTT – NSTDA) to support doctoral degree education for enhance research work experience and continuously developed under the supervisor of faculty members or research groups with high research experience for developing to be a quality doctorate that will be an important part in the development and production of research or perform tasks that use advanced knowledge and skills that has been beneficial to the economic and social.

Apply Now ; admission.kmutt.ac.th or petchra.kmutt.ac.th

For more information, please contact: admission@kmutt.ac.th Tel: +66 2470 8425-8426

 

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.