ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TLSIP – Thailand & Spain Innovating Programme in Life Science ประจำปี 2020

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TLSIP – Thailand & Spain Innovating Programme in Life Science ประจำปี 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ร่วมกับ CDTI (Centre for the Development of Industrial Technology) ประเทศสเปน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการ TLSIP – Thailand & Spain Innovating Programme in Life Science ประจำปี 2020 ในหัวข้อ Regenerative & Precision Medicine, Functional Foods, Natural-based products, Medical Devices & Robotics, Clinical Research และ IT Health applications ในกรอบวงเงินไม่เกิน 100,000 ยูโร ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 ปี

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ TCELS
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อ สวนพ. จะได้ดำเนินการออกหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการต่อไป

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16:30 น.
ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุนต่อไป

เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1okp3B1ruH1ZgGj8HAVnWkqjCQ7m4mEb2?usp=sharing

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

———————————————————————————————————–
The Thailand-Spain Joint call for Research, Development and Innovation Project 2020

INFORMATION

On June 2nd 2016 a Joint Programme for Co-operation was established by the Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) and the Centre for the Development of Industrial Technology, E.P.E. (CDTI), to promote and fund market – driven research and technology development as well as to encourage partnerships and business-Ied R&D&I collaborative projects between entities from both countries. Within this Programme, CDTI and TCELS agreed to launch joint calls for proposals.

This call for proposals aims to launch ambitious joint R&D projects of a high international standard between Thai and Spanish organizations. Potential projects will be funded by TCELS in Thailand and CDTI in Spain.

 

THEMATIC AREAS

This Call for proposals is open to collaborative R&D projects in the following areas/sectors:

– Regenerative & Precision Medicine

– Functional Foods

– Natural-based products

– Medical Devices & Robotics

– Clinical Research

– IT Health applications

 

DURATION

From 1 year up to 3 years.

 

TIMETABLE

– Launch of Call for Proposals: 30th October 2020

– Deadline for Submission of completed applications: 15th March 2021

– Eligibility feedback to applicants: 26th March 2021

– Label concession (estimated): September 2021

 

WHO CAN APPLY?

Eligible Spanish Applicants

Spanish consortia should include at least one company. Participation of research institutes/universities and other organizations is welcome as self-funded participants or subcontractors.

Eligible Thai Applicants

Thai side of the consortia can be led either by research institutions, universities, startups, SMEs’ with a branch in the territory of Thailand with specific share of funding for the eligible types of entities as follows:

– Public research institutes: 100% of the eligible project related costs can be funded.

– Private research entities: 80% of the project related costs are eligible.

 

HOW TO APPLY?

First stage – Common International Phase

Joint R&D&I proposals must be submitted to CDTI and TCELS, by the 15th March 2021 in order to consider the eligibility. Unilaterally submitted proposals shall not be considered.

In Spain the participants will have to submit a formal R&D international project application through CDT’s website (https://sede.cdti.gob.es/).

In Thailand the participants will have to submit a formal R&D international project application by email to premruedee@tcels.or.th or through TCELS’ website (www.tcels.or.th/).

Second Stage – National level

Only those proposals which have positive eligibility by CDTI and TCELS are allowed to submit the individual R&D&I proposal in its own language established by each agency.

 

More information: Click here https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=1z4ugSyLzu.pdf, for more information or contact

 

 

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.