โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)

โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)

รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ภาคการศึกษา 2/2563
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2564)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ใส่ความเห็น

Close Menu
X
Copyright Ⓒ 2019 by KMUTT. All rights reserved.