ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)

ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดงานเผยแพร่การใช้งานระบบ TARR ในส่วนของเว็บไซต์และ line มือถือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในด้านข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)” ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 ที่นั่ง และผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (ไม่จำกัดจำนวน)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
shorturl.at/clJKV ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ

หลังจากปิดรับลงทะเบียน ผู้ประสานงานจะอีเมลแจ้งรายละเอียด ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เชษฐ์สุดา เลนะนันท์ (มด)
โทรศัพท์ 02 579 0358 และ 062 605 2555
อีเมล uknowcenter@hotmail.com

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.