ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019

ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2562 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อหนังสือ BEDO IP Catalogue 2019
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่

Leave a Reply

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.